<style type="text/css">.animate_when_almost_visible{opacity:1;}</style> Ugrás a főoldalra

Használati feltételek

Általános Szerződési Feltételek
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a szepvasak.hu weboldal  (továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)
 
Magunkról:
 
A weboldal elsődleges célja, hogy Vásárlóink minél hamarabb megtalálhassák a megfelelő termékeket és arról előzetesen kimerítő tájékoztatást kapjanak.
A weboldal az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (\\\"Ektv.\\\") alapján szolgáltatóként társaságunk működteti.
 
Társaságunk Ektv 4.§-ban előírt kötelező adatszolgáltatása:
 
Szolgáltató:
 
A szepvasak.hu weboldalt működtető Szép Vasak Kft.  (eladó) adatai:
 
Cégnév: Szép Vasak Kft.
Székhely:  1211 Budapest, Ady Endre út 3. V/1. (NEM ÁTVÉTELI PONT!!!)
Személyes ügyintézés helye: Budapesten, előre egyeztetett helyszínen.
Levelezési cím: 1211 Budapest, Ady Endre út 3. V/1.
Cégjegyzék szám: 01 09 86 40 13
Adószám: 13606895-2-43
 
Elérhetőségek:

Telefon:+36 70 356 69 79
E-mail: info@szepvasak.hu
Személyes ügyintézés helye: Budapesten, előre egyeztetett helyszínen.
 
Ajánlatkérő:
 
Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételeket, illetve a jelen weboldalon közzétett tudnivalókat, feltételeket.
 
Vásárlás menete:
 
A weboldalon úgy tud várárolni, hogy a kiválasztott termékeket a virtuális ”kosárba” helyezi az \\\"Kosárba\\\" gomb megnyomásával. Ezek után a \\\"Kosár\\\" gombra klikkelve ellenőrizheti és még módosíthatja a lista tartalmát, majd az vásárlási szándék megerősítése után a rendszer automatikusan kéri a regisztrációját. Az vásárlás leadásakor történik a leendő  fizetési feltételek megjelölése (készpénz, átutalás) és a szállítási mód (személyes átvétel/házhozszállítás). – Megrendelést csakis írásban emailben, vagy a webshop-on keresztül tudunk elfogadni.
 
Ennek során csak a legszükségesebb, a termék kiszállítása és számlázása érdekében fontos adatokat kérjük megadni. (név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám).
A vásárlást  követően egy automatikus e-mail üzenetben értesítjük a lista befogadásáról. Ügyfélszolgálatunk munkatársa telefonon megkeresi a vásárlót, hogy az ajánlatkérésben szereplő adatokat egyeztessék, és tájékoztatást kapjon a kiszállítás időpontjáról.
Weboldalon a termékek az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.
A termékszámlát a Szép Vasak Kft. állítja ki.
 
Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei:

Az adatbeviteli hibáknak a vásárlás elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
 
- az \\\"kosár\\\" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
- a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb…) a regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhető, változtatható a személyes adatok menüpontban
 
A vásárlást követően, ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy törölni kívánja ajánlatkérését kérjük, jelezze az ügyfélszolgálatunkon az info@szepvasak.hu e-mail címen, vagy  az alábbi elérhetőségeken.
Tel.: +36 70 356 69 79
 
 
Termékszállítás
 
Csak készletünkön lévő 12.00-ig megrendelt termékek esetén tudjuk garantálni a másnapi megrendelési visszaigazolást, abban az esetben, ha az adott nap munkanap. Amennyiben ajánlatkérésére pozitív visszajelzést kapott, és a megrendelést követően a termék készletünkre érkezésétől számított 2-7 munkanapon belül vállaljuk a termék kiszállítását. Amennyiben a termék nincs raktáron, úgy az egyedi gyártás végett kb. 6 hét a várható kiszállítási idő.
 
A házhozszállítás díjaként az előzetesen közölt és elfogadott díj érvényese, mely a kiszállított termékek súlyától függ.
A termék Magyarország területére történő házhozszállítását együttműködő partnerünk végzi.
A házhozszállítás pontos időpontjának egyeztetését futárszolgálatunk közvetlenül a Vásárlóval végezi. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást.
Házhozszállítási díjunk magába foglalja a rendelt termék raktártól rendeltetési helyig való szállítását (emeleti díj nélkül)!
A szállítási díj egy címre vonatkozik, tehát ha több terméket kell szállítani ugyanarra a címre, akkor is csak egy szállítási díjat számolunk fel.
A terméket átvételkor a Vásárló a futárral együtt kibontják a csomagolásból, kérjük, hogy alaposan nézze át, hogy nincs-e bármilyen sérülés a kiszállított terméken. Ezután a szállító átadja a Vásárlónak a számla eredeti példányát, valamint lepecsételi a garanciajegyet, és megkéri, hogy a számla szállítónál maradó példányát aláírva igazolja a termék sérülésmentes átvételét.
 
Személyes átvétel:
 
Önnek lehetősége van a terméket Budapesten előre egyeztetett helyszínen és időpontban személyesen átvenni.
Az ajánlatkérés pozitív visszaigazolásáról megküldött elektronikus levélben tájékoztatjuk a Ajánlatkérőt a termék pontos beérkezéséről, amikortól lehetőség van átvenni azt a budapesti telephelyünkön.
 
Csomagolás:
 
Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.
 
Vételár megfizetése:
 
Jelenleg az alábbi fizetési forma közül választhat:
 
- készpénzben a szállító kollégának az áru átvételekor,
- készpénzben a személyes átvételkor,
- bankkártyával a wegshop-unkon keresztül,
- banki átutalással, ez esetben azonban csak az utalás számlánkra történő beérkezése után tudjuk kiszállítani a rendelt terméket. Kérjük, hogy előre utalás esetén, e-mail-ben értesítse ki Cégünket az utalás tényéről, hogy kollégáink számítsanak az összeg jóváíródására.
 
Jótállás, szavatosság
 
A jótállásra és szavatosságra a polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései és a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről az irányadóak.
 
Termékeinket hivatalos gyártói garanciát nyújtva értékesítjük.
Minőségi reklamációval kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz elérhetőségeink bármelyikén.
Fontos, hogy a megrendelt termék átvételekor kapott garancialevelet/számlát őrizze meg a jótállási és szavatossági jogok érvényesítéséhez.
 
A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei
 
Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a vásárló (fogyasztó) a szerződéstől indokolás nélkül elállhat:
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
Elállási szándékot szóban (telefonon), postai úton és e-mailben is kifejezésre juttathatja a vásárló.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
 
Elállás esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.
Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek elállás esetében a vásárlót terhelik.
 
A Szolgáltató elálláskor követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését a Vásárlótól.
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében, az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:
 
Olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó már felbontotta.
 
Kifogások rendezésének módja:
 
A vásárlással kapcsolatban reklamációjával ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat.
Telefon: +36 70 356 69 79
E-mail: info@szepvasak.hu
 
A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos vita esetén az igényével vásárló jogosult a vita rendezése érdekében a lakhelye szerint területileg illetékes Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (www.nfh.hu), Békéltető Testülethez (www.mkik.hu) illetve Bírósághoz is fordulni.
 
Vonatkozó jogszabályok:
 
- 2001. évi. CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény
- a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 
Adatkezelési feltételek:
 
Az ajánlatkérés előtt Szolgáltató a www.szepvasak.hu oldalon bonyolított ajánlatkérés és visszaigazolás kísérőadatait, továbbá az vásárló által kitöltött regisztráció során megadott személyes adatokat tárolja.
 
Tájékoztatom, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, a regisztráció során szolgáltatott személyes adatokat. Az ajánlatkérés (adásvételi szerződés) teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, illetve az adatkezelés a vevővel való kapcsolattartás, célját szolgálja. Szolgáltató (adatkezelő) a személyes adatokat, így a rendelés nyilvántartási lapokat a jogügylet alátámaszthatósága érdekében 5 évig tárolja.
 
Személyes adatait harmadik fél részére nem adjuk át és bizalmasan kezeljük, kivételt képez ezalól a termék kiszállítása (a szerződés teljesítése) érdekében az alvállalkozónként működő futárszolgálat részére történő név és lakcím átadása, aki a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.
 
Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.
Önnek joga van tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve törlését. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdéseit ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy postai úton Szolgáltató székhelyére címzett levélben teheti fel.
A megrendelő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért a Szolgáltató nem felel.
 
Jogi Nyilatkozat:
 
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.
 
Felhívjuk továbbá szíves figyelmét arra, hogy a honlapon megjelent egyes képek csupán illusztrációk, - ezt az adott kép mellett \\\"A kép illusztráció\\\" szöveggel jelezzük.
Kérjük, a termék vásárlásakor legyen figyelemmel erre, és a termék valós kép nem az adott típus és cikkszámhoz.
Az vásárlás véglegesítésével a Vásárló elfogadja az általános szerződési feltételeket, mely feltételek megváltoztatására Szolgáltató egyoldalúan jogosult a www.szepvasak.hu weboldalon történő közzététellel.
 
 
Gyakran Ismételt Kérdések
 
Regisztrálnom kell az ajánlatkéréshez?
 
Igen. A www.szepvasak.hu weboldalon csak regisztrált ügyfelek kérhetnek ajánlatot. Regisztrációkor csak az email cím valódiságát ellenőrizzük. (E-mail megerősítő automatikus e-mail küldésével). Ajánlatkérését azonban személyes adatai megadása nélkül nem adhatja le. Adatait minden esetben bizalmasan, az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően kezeljük.
 
Az árak Bruttó ÁFÁ-val növelt árak?
 
Igen. A www.szepvasak.hu weboldalon minden feltüntetett ár Bruttó ÁFÁ-val növelt fogyasztói ár.
 
 
A látható képekkel teljesen megegyezik a vásárolható termékkel?

A termékképeket a legnagyobb odafigyeléssel és pontossággal jelenítjük meg weboldalunkon, azonban a tévedés jogát fenntarjuk. Egyes termékek képi megjelenítése CSAK ILLUSZTRÁCIÓ, amelyre a Vásárlók figyelmét minden egyes estben felhívjuk, azonban a tévedés jogát itt is fenntarjuk.
 
 
Fizetnem kell a szállításért?
 
Igen. Vásárlás esetén az ország egész területére a kiszállítást végző kollégáink a terméket lakásába, az Ön által megjelölt helyiségbe viszik. Ön csak rendel, és terméke néhány napon belül otthonában lesz. A szállítási költség kiszámítása a választott termékek függvényében történik.
Személyes átvétel esetén a termékek Budapesten előre egyeztetett helyen és időpontban vehetők át szállítási díj nélkül.
 
Mit tegyek, ha nem találok egy terméket a weboldalon?

Keressen minket elérhetőségeink bármelyikén, és kollégáink tájékoztatják, hogy megvásárolható-e nálunk a termék, beszerezhető-e és várhatóan mennyi időt vesz ez igénybe.
 
Adnak a termékekhez garanciát?

Természetesen, áruházunkban minden termékre gyártó által biztosított magyarországi garancia érvényes, amelyek időtartama gyártónként és terméktípusonként változó, de minimálisan 1 év.
 
Ha nem tetszik a kiszállított termék, mit tegyek?

A kiszállítástól számított 8 munkanapon belül élhet az elállás jogával, amennyiben a terméket sértetlenül, és eredeti gyári csomagolásban visszajuttatja hozzánk. Ez esetben Önt terheli a visszaszállítás költsége, mi természetesen ezután visszafizetjük a termék vételárát. Amennyiben velünk kívánja visszaszállíttatni, további egyeztetést igényel.

Az oldal sütiket (cookies) használ, melyek célja, hogy jobban ki tudjuk szolgálni a weboldalunkra látogatókat. Tudjon meg többet...